Visual Media ApS

04-05-2021

Kontaktoplysninger

Tyttebærløkken 5, 3700 Rønne

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2020 til den 4. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved omdeling af magasin i offentligt rum og turistinformationskontorer på Bornholm.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgivelse af og udvikling af trykt magasin, Visual Bornholm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02373