Vi-Gør.dk

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Granskoven 123, 2600 Glostrup - CVR 35195637

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.57995) og kontooverførsel (Reg. 0523 Konto 224353)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælpe udsatte børnefamilier samt hjemløse. Herunder hvis muligt sommerfest samt juleaften for udsatte børnefamilier her i 2021 samt kørsel til hjemløse med mad soveposer, regntøj mm.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til samme formål år 2022.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03104