Varde Miniby Fonden

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Diget 17, 6800 Varde – CVR 37624683

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vardeminibyfonden.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 918511) og kontooverførsel (Reg. 7590 Konto 13111685)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at få fuget Minimurernes Hus bygningen på Lundvej 4,6800 Varde, nyt skiffertag samt reducering af gæld.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Kræftens bekæmpelse

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02921