Vanløse Frikirke

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Jernbane Allé 29, 2720 Vanløse - CVR 28998619

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul og i kirkebladet.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.347977) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 3341140730)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af kirken. Herunder ydermission, bygninger, kontorhold og administration.

Indsamlingsområde

Landsækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03434