VaneCoach ApS

10-03-2021

Kontaktoplysninger

Synnedrupvej 33, 8340 Malling, cvr. nr. 37310182

Indsamlingsperiode

Fra den 11. marts 2020 til den 10. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://detox.10er.app/).

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for podcasten ”Detox din hjerne”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02523