Usmani Islamisk Center

28-01-2021

Kontaktoplysninger

Rødovrevej 112, 2610 Rødovre

Indsamlingsperiode

Fra den 29. januar 2020 til den 28. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb af nyt center og driften heraf.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til et mindre og billigere sted, eller eventuelt lejes et sted midlertidigt. Det eventuelle overskydende beløb vil blive brugt til drift. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til indretning, istandsættelse og drift.

Såfremt formålet ikke kan opfyldes skal midlerne bruges til leje, indretning, istandsættelse og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02180