Unitos

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Unitos, Pilestræde 58, 1112 København K

CVR. 39516098

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.unitos.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Twitter).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte projekter der oplyser om indvandringen i Danmark og Vesten i bred forstand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02355