UnderOmbygning

13-07-2021

Kontaktoplysninger

Grønholmvej 26, 4340 Tølløse - CVR 41364076

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2021 til den 13. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8411 Konto 2044964)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et håndværkertræf for medlemmer af foreningen Under Ombygning i sommeren 2021.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til indkøb af værktøj til foreningens fælles værktøjsbank.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03682