ULANDSSEKRETARIATET

31-05-2021

Kontaktoplysninger

ULANDSSEKRETARIATET, Islands Brygge 32D, 2300 København S

www.ulandssekretariatet.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ulandssekretariatet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 214160) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ulandssekretariatets partner organisation(er) i Afrika, og skal anvendes til deres udviklingsprojekter i forbindelse med Covid-19 krisen. Mere specifikt skal midlerne gå til indsatser der rette sig mod, at forbedre frontlinjemedarbejderes arbejdsvilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende .

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02462