Ubumi Prisons Initiative

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Hovedgaden 8, 3460 Birkerød - CVR 35298592

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ubumi.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.42028) og kontooverførsel (Reg.9245 Konto 2450010742)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at forbedre forholdene for særligt udsatte fanger i afrikanske fængsler. Hjælpen er særligt rettet mod alvorligt syge indsatte og børn under 4 år, som følger deres mødre i fængsel. Børne/mødre projektet har til formål, at forbedre deres sundheds- og udviklingsmæssige situation. Projektet for de alvorlige syge har til formål at forbedre deres sundhedsmæssige situation, redde liv og styrke de indsattes kompetencer til at klare sig, når de løslades.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03135