Touching The World

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Øresund Parkvej 8, 3. th., 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg 1551 konto 4784595145)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens kristne arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02620