Tisvilde Hegn Sporlaug

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Maglegærdet 1, 3230 Græsted - CVR 38225790

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 43321) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12088841)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Tisvilde Hegns arbejde med at fremme udvikling, etablering og vedligehold af mountainbike cykelspor, samt skabe bedre kontakt mellem udøvere af sporten, i såvel etablerede klubber som private og andre brugere af skoven.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opgaverne efterfølgende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03724