Time To Help - Flygtninge i Grækenland

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Havesangervej 21, 4930 Maribo, cvr. nr. 34785449

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0440 Konto 11253768).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for til flygtninge i Grækenland. Herunder psykosocial støtte: Dækning af rejseudgifter og kost og logi til frivillige hjælpere. Samt til Humanitære hjælp: Hjælpepakker, madvare, husholdning, gaver og legetøj til børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02741