Thin Blue Line Denmark

06-12-2021

Kontaktoplysninger

Bomuldsgade 4, 2500 Valby - CVR 38205277    

Indsamlingsperiode

Fra den 7. december 2020 til den 6. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.thinblueline.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 63651) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12549113)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskadekomne polititjenestemænd og deres familier

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03202