The Golden Foundation

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ejlekærgårdsvej 30, 4100 Ringsted - CVR 36267232

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.thegoldengarden.org, www.thegoldenfoundation.net) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13139431) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afdrag af lån på 100.000kr.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udskiftning af gamle vand og kloakrør i jorden på grunden/ejendom

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03116