Teach First Danmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 52, 1., 1620 København V - CVR 35342532

Indsamlingsperiode

Fra den 27. august 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.191366)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Teach For Afghanistan, herunder til flere lærer til de meget udsatte børn i Afghanistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03859