TC Sjælland selvejende institution

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ahornvej 3, 2630 Taastrup – CVR 26908264

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.klippen.org, www.tctaastrup-klippen.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 799203) og kontooverførsel (Reg.3409 Konto 0707546)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af værested i Taastrup for socialt udsatte samt gadeplansarbejde blandt misbrugere i Storkøbenhavn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03060