Tandsundhed Uden Grænser

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Amaliegade 17, 1256 København K – CVR 27552765

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.tug-dk.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.55656) og konto-overførsel (Reg. 9385 Konto 1110122450)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Tandsundhed Uden Grænsers generelle arbejde for, at skabe bedre tandsundhed blandt verdens fattige. Herunder på foreningens projekter, støtte til udsendelse af frivillige på dental-missioner og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02854