Tandrødderne

14-02-2021

Kontaktoplysninger

Parkvej 6, 1. 2750 Ballerup

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2020 til den 14. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tandrod.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til dækning af udgifter forbundet med tandbehandling af udsatte misbrugere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02179