Taiba

27-02-2021

Kontaktoplysninger

Titangade 15, 2200 København N. CVR. 35194398.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. februar 2020 til den 27. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.taiba.dk), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af den samlede købesum af ejendommen beliggende på Titangade 15, 2200 København N. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at betale en del af købesummen af ejendommen beliggende på Titangade 15, 2200 København N. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering og forbedringsarbejde af ejendommen beliggende på Titangade 15, 2200 København N. I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes tildeles midlerne til akkrediterede foreninger, der deler det samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00096