Sydhavsøernes KatteSOS

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Enghavevej 19, 4892 Kettinge - CVR 38968157

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.48825) og kontooverførsel (Reg.6520 Konto 2681241) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indfangning, dyrlægebehandling, videreformidling eller genudsættelse af vildkatte og efterladte katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03131