Stomiforeningen COPA

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted, CVR 20407816

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copa.dk og www.stomiguiden.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 67873) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte og udvikling af foreningens to hjemmesider www.copa.dk og www.stomiguiden.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02439