Støtteforeningen Prins Jørgens Garde

01-10-2021

Kontaktoplysninger

Kærvej 5, 4760 Vordingborg – CVR 37915262

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 1. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6140 Konto 4384853)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb og syning af 40 uniformer. Herunder 1 rulle rødt stof, 1 rulle blåt stof.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fordel for Støtteforeningen Prins Jørgens Garde, der løbende udlodder beløb til Prins Jørgens Garde i henhold til vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03048