Støtteforeningen for Arresødal Hospice

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Arresødalvej 100, 3300 Frederiksværk - CVR 37949892

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stoetteforeningenarresoedal.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.87652) og kontooverførsel (Reg. 3572 Konto 10084431)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål.
§3. Foreningens overordnede formål er at yde støtte til patienter med tilknytning til Arresødal Hospice samt deres pårørende, og således bidrage til at patienternes sidste del af livsforløbet opleves positivt for dem selv og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03236