Støtteforeningen f. Hospice Vangen

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Studievej 25, 9400 Nørresundby - CVR-nr. 21001341.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kamillus.dk),
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9035 konto 1415762026).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Støtteforeningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03327