Støtteforening Horsens Krisecenter for kvinder

14-05-2021

Kontaktoplysninger

Støtteforening Horsens Krisecenter for kvinder, Sundvej 34A, 8700 Horsens

CVR. 41177667

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2020 til den 14. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Horsens Krisecenter. Herunder forskønnelse af faciliteter til kvinder og børn samt oplevelser og ture.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02466