Støtte til Palæstina

28-04-2021

Kontaktoplysninger

Bjarkesvej 15, 3000 Helsingør - CVR: 41285060

Indsamlingsperiode

Fra den 29. april 2020 til den 28. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook)
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for politiske, kulturelle og sociale aktiviteter i Palæstina. Herunder ungdomsorganisationernes Qalqiliya Parlaments distribution af mad og tøj til palæstinensiske fangers familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02341