St. Dyrehave Sporlaug

09-01-2021

Kontaktoplysninger

Kildedalen 51, 3400 Hillerød, CVR 39326396 

Indsamlingsperiode

Fra den 10. januar 2020 til den 9. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fremme og udvikle MTB spor i St. dyrehaven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02099