Spin for lungerne

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Bækholmen 24, 2760 Måløv, CVR 40148876

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.spinforlungerne.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte og arbejde for børn og unge med lunge- og luftvejssygdomme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02105