Soldatens Hus

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 44, 5. th., 1870 Frederiksberg C – CVR 36866233

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soldatenshus.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.97255) og konto-overførsel. (Reg.9570 Konto 11728138)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udbredelse af positive historier om soldaters kompetencer. Herunder via afholdelse af arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02980