Sociale Entreprenører i Danmark

28-04-2021

Kontaktoplysninger

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C - CVR 34147981

Indsamlingsperiode

Fra den 29. april 2020 til den 28. april 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.socialeentreprenorer.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1139684)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Sociale Entreprenører i Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03220