J.nr. 20-701-00210

Skyggebørn

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Slotsgade 7, 9000 Aalborg - CVR 38174886

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skyggeboern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30523) og kontooverførsel (Reg. 9280 Konto 1940302311)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af sorggrupper for børn og unge (3-28år).
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til de vedtægtsbestemte formål.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til de vedtægtsbestemte formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til de vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00210