SKAD

29-11-2021

Kontaktoplysninger

Roholmsvej 8, 1. sal., 2620 Albertslund – CVR 32177328

Indsamlingsperiode

Fra den 30. november 2020 til den 29. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.133615) og kontooverførsel (Reg. 4316 Konto 13135045)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter i forbindelse med retssag. Herunder advokatomkostninger, administration, gebyr for ansøgning og MobilePay mv. Sagen omhandler ombygning af biler og motorcykler. Midlerne retter sig udelukkende mod personer og virksomheder der bygger om.

Såfremt sagen vindes i Landsretten, dækkes advokatens omkostninger af retten og her vil den respektive andel tilbagebetales til dem, der har doneret med navn og mobil nr. De midler der ikke kommer fra indbetalere med kontaktdata, vil blive anvendt til dækning af andre administrative omkostninger med sagen.

Såfremt bidragsyder ikke ønsker pengene tilbagebetalt, doneres overskuddet til støtteorganisationen TFTB (The Freedom To Build).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03056