S/I Street Care

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Drejervej 13, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.streetcare.dk), online indsamlingsplatform, flyers, sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.509000) og kontooverførsel (Reg. 3409 Konto 13091528)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og hjælpe socialt udsatte. Herunder gadeplansarbejde, tilbud om mentor- og bisidder støtte, fællesskab, fællesspisning, aktiviteter, ture og rådgiver vedr. behandling og andre problemstillinger.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til løn til daglige leder samt udvikling af arbejdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02829