S/I Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi

14-02-2021

Kontaktoplysninger

Rysagervej 2, 4690 Haslev

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2020 til den 14. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.haslevefterskole.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af S/I Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. august 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02156