S/he Denmark

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Webersgade 17, st. th., 2100 København Ø – CVR 40234705

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.shedenmark.com), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.669682) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0280015)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bind, tamponer og undervisningsmateriale til skolepiger i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03032