SCANDINAVIA RESTORE HOPE

14-06-2021

Kontaktoplysninger

Kirketorvet 2A, 8900 Randers C, CVR 35586547.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 14. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.srhope.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.40238360) og kontooverførsel (Reg:9331 Konto:0010407508).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for events og IT cafe for ensomme borgere i Randers. Herudover til fordel for støtte til Den Demokratiske Republik Congo afrikanske børn med albinisme og deres familier. Herunder hospitalsstøtte, medicin og lægehjælp samt skole og etablerings af undervisning samt til congolesiske kvinder, som har været udsat for seksuelle overgreb. Herunder gennem et projekt om iværksætteri og finansiering samt skabe og opretholde indkomstskabende aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02585