Sanduko, Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Ibækvej 202, 7100 Vejle - CVR: 37593893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sanduko.dk), og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling og drift af Rudolf Steiner skoler i Afrika, herunder støtte til skolepenge for underprivilegerede børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02305