Salsabil

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Kappelvænget 6C, 8210 Aarhus V - CVR 34506272

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.salsabil.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.73277) og kontooverførsel (Reg.9395 Konto 0011095968)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom på adressen Kappelvænget 4-6 8210 Aarhus V samt udgifter forbundet med købet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til køb af ejendom.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering og vedligeholdelse af bygningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04250