Round Table 91 Grenaa

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Round Table 91 Grenaa, Klintevej 14, 8500 Grenaa

CVR. 41168854

Indsamlingsperiode

Fra den 14. september 2020 til den 31. juli 2021.amlingsmåde

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børne- og ungehospice på Djursland, Strandbakkehuset. Herunder opførsel, indretning og hjælpemidler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02776