Rødding Centret

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Søndergyden 15, 6630 Rødding - CVR 36284218

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. marts 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rcentret.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21917) og kontooverførsel (Reg.7687 Konto 0000155950)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering/ombygning af centrets gamle afdeling fra 1964

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03144