Rød-Grøn Ungdom - RGU

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vendsysselvej 12, 2. th., 2720 Vanløse, cvr. nr. 41142707

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rgungdom.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0286684) og mobile betalingsløsninger (nr. 532311) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Rød-Grøn Ungdom – RGU, jf. udgifter angivet på seneste vedtagne budget. Herunder udgifter i forbindelse med aktiviteter i senest vedtagne strategi og arbejdsplan samt alt vedtaget på seneste generalforsamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02748