Retten Til Liv

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Cedervej 1, 8464 Galten - CVR 17859994

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.abortlinjen.dk), sociale medier og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 86916, 102093, 260780) og kontooverførsel (Reg. 7625 Konto 1359220, Reg. 9570 Konto 11802257, Reg. 7612 Konto 2166697))

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift. Herunder løbende aktioner og aktiviteter samt administration og ansættelser hertil

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03148