Rejsby Lokalråd

04-09-2021

Kontaktoplysninger

Kogsvej 69, 6780 Skærbæk

Indsamlingsperiode

Fra den 5. september 2020 til den 4. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Nævnet bemærker, at du i ansøgningen har noteret, at du påtænker at indsamle via MobilePay. Før MobilePay omfattes af tilladelsen, bedes du indsende oplysning om MobilePay nummeret, når dette er oprettet.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opbygning af ny legeplads i byen.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til byens multibane.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02664