Radio Solutions

13-01-2021

Kontaktoplysninger

Solrød Strandvej 165, 2680 Solrød Strand, CVR 28633467

Indsamlingsperiode

Fra den 14. januar 2020 til den 13. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Crowdfunding af drift udgifterne til Internetradio PartyZone, samt streaming via Sociale Medier. Herunder server udgifter, musik udgifter (koda/gramex mv.) drift af hjemmeside med videre.

 I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opgradering af udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02119