Psoriasis Forskningsfonden

15-02-2021

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, CVR 12408404

www.psoriasis.dk

Indsamlingsperiode 

Fra den 16. februar 2020 til den 15. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.psoriasis.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) medlemsblade og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 46821) og kontooverførsel. (Reg.nr.:1551 kontonr.:4768333920)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i psoriasis og psoriasisgigt

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02574