PND Foreningen

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Snerlevej 2, 4340 Tølløse - CVR 33906234

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.pnd-foreningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.63099) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 0010978084) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens aktiviteter for familier berørte af PND diagnoser. Herunder en årlig familie weekend med børnene, deres søskende og forældre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03147