Pas på de unge

19-01-2021

Kontaktoplysninger

Lundevej 15,  7100 Vejle, CVR 40705767

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2020 til den 19. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.paspådeunge.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at give unge lige adgang til behandling af dårlig trivsel.  Foreningens formål er at indsamle ressourcer til at sikre, at de støtteforanstaltninger unge i mistrivsel har behov for, ikke afhænger af deres mulighed for egenbetaling eller kommunal bevilling

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02096