Overflow

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Nordskrænten 33, 7400 Herning - CVR 42067199

Indsamlingsperiode

Fra den 12. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.overflow.nu).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 0013204470)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens Overflows arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03469