Organisationen for oplysning om corona virus covid-19

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Schlegels Alle 4, 5. tv. 1807 Frederiksberg C - CVR 41359870

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ooc.one), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 858420, 20666766)  og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13017522)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for debatprogrammer på den frie TV- station.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21701-00278